St GG Producties is opgericht in 2009 en zet zich in voor producties die maatschappelijk gerelateerd zijn.
Actuele fenomenen vertaald naar moderne media in eigentijds taal.
De stichting heeft een driekoppig bestuur: Gerda Kalsbeek; 15 jaar zakelijk leider van theaterproductiehuis Independance geweest, Marieke Slinkert documentairemaakster oa NTR en Robert van Altena filosoof en radio programmamaker (Human oa). St GG Producties is een initiatief van Gusta Geleijnse.

Rampscenario is een onderdeel van festival De Waterlandse Vloed. In het herdenkingsjaar 2016 (100 jaar na de watersnood 1916) presenteert Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en later.

Rampscenario is een samenwerking met: Pllek, st.NDSM-werf, THT, Noorderparkfestival, I love Noord, Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord, Toneelacademie Maastricht en Rijkswaterstaat.

Met dank aan: UvA, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat, Claes Meijer techniek.

Mede mogelijk gemaakt door:
Norma Fonds, Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord, st Waterlandse Vloed, Prins Bernhard Cultuur Fonds, De NWB- bank, Hogeschool Zuyd Master, van Houts & de Ket BV.

Comitee van aanbeveling.
Louis Pirenne, Ben Miedema,  Chris Keijne, Fred Boot,  George van Houts, Hans Boutellier ,  
Harry van der Vorst

Geleijnse volgt een master regie aan Hogeschool Zuyd in Maastricht, deze heeft haar geïnspireerd tot deze performance. Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Hans Boutellier, Bruce Schneier, Rob Wijnberg, Erich Fromm, Roger Scruton, en het hedendaagse nieuws zijn bronnen die ze gebruikt heeft in het schrijven. Uitgangspunt in de vorm van schrijven was Parresia. Een oude Griekse term die Foucault nieuw leven in blies. Het vrijmoedige spreken zonder opsmuk waarin het risico schuilt dat de relatie met toehoorder verspeeld wordt.

De Waterlandse Vloed uit 1916 was voor Geleijnse de aanleiding om Rampscenario te maken. Honderd jaar geleden brak de dijk in haar huidige woonplaats met veel slachtoffers en materiële schade tot gevolg. De afsluitdijk die de hele natuurlijke omgeving voorgoed veranderde bleek de oplossing. De huidige klimaatveranderingen stelt Geleijnse voor nieuwe twijfels. Hoe veilig is het nog op haar dijk?

Naast Geleijnse staat Judith Hazeleger, zij is mimespeler. Dat betekent dat zij de inhoud benadert vanuit haar lichaam, en de impulsen van dat lichaam vormen het vertrekpunt voor haar aanwezigheid.
Zij is een held, zij is jong, mooi, nieuwsgierig en ontwapenend.
Zij is niet bang en gefrustreerd, zij is vrij en neemt voortdurend risico’s.
Zij kletst je niet de oren van je hoofd, zij luistert, is stil en aanwezig.
Zij klaagt niet, zij handelt.
Is zij de betere mooiere jongere en slimmere versie van Geleijnse? Of is dit slechts de aantrekkingskracht en de onverschrokkenheid van een jong volwassene?

Het decorbeeld van Catherina Scholten bevat risico en balans. Het is voorbereid op het ergste, maar of die preventie werkelijk het doel van bescherming dient is de vraag. Juist dat maakt het tot een filosofisch beeld.

Je ziet een blauw scherm en een blauwe vloer onder water.
Een hefboom steekt door een ijzeren frame van een huisje van anderhalve meter hoog en daarop balanceert links een gasfornuis en rechts een bank. Grote krachten spelen door de hefboom daadwerkelijk mee.
Inboedel wordt verhoogd als het water dreigt. Regen zal de ellende aankondigen.

Projecties op de achterwand worden door Scholten gemaakt. Iedereen in Pllek wordt in de gaten gehouden door bewakingscamera’s die af en toe in split screen gecheckt worden op het blauwe achterscherm. Daar zie je Judith zo nu dan rampen naspelen in een miniatuur landschap. Natuurkrachten groot en klein zie je op deze manier voorbij trekken.

De Veiligheidsbeambte wordt gespeeld door Joost Wentink die de wereld van de Veiligheidregio goed kent. De Veiligheidsbeambte is een man die pas later voor deze sector heeft gekozen. Hij is tijdens de crisisjaren zijn eigen onderneming  kwijtgeraakt. De veiligheidsbranche als groeiende sector gaf hem de zekerheid die hij nodig had in het leven. Het ambtenarenwezen maakt hem echter niet gelukkig. Hij herkent zich stiekem in de opvatting van Geleijnse, maar heeft als vertegenwoordiger van de openbare orde verantwoordelijkheden. De rust bewaren is zijn belangrijkste opdracht.

Clash tussen twee mensen in onvrede
Geleijnse projecteert haar angst en gevoel van mislukking op de beveiligingsbeambte. Hij staat voor alles waarom haar leven zo vlak en slap geworden is. Dat zombi-gevoel en het feit dat hij uit angst voor deze carrière heeft gekozen, bang om in de crisistijd een risico te nemen, maakt Geleijnse woedend. Zij veroordeelt hem, maar eigenlijk is zij kwaad op zichzelf.
Ineens voelt Geleijnse de moed om de confrontatie aan te gaan en hem vrijmoedig en ongezouten de waarheid te zeggen. Omdat de maatregelen waar hij voor staat, die haar leven tot een hel hebben gemaakt. Zij wordt persoonlijk, gemeen en verliest hierdoor de sympathie van het publiek. De beambte voelt zich in het nauw gedreven en plein publiek veroordeeld, omdat het waar is dat Geleijnse de vinger op zijn zere plek legt... Hij blijft beleefd en professioneel. Maar als Geleijnse te dichtbij komt en hem aanraakt flipt hij. Hij maakt korte metten met haar agressie en beledigingen, weer zo’n schreeuwer die het beter weet… Altijd maar stank voor dank. Alsof zijn leven makkelijk is. Hij neemt het heft in eigen handen.

Het lied in de voorstelling is geschreven door Rob Klerkx. Hij heeft de supervisie op de soundscape van Rampscenario. Hij is drummer van Moke en heeft een eigen band Klerkx & the Secret. Hij maakte de muziek bij het NNT voor de voorstelling Voor Eeuwig, en schreef enkele songs voor de O die zee  van Tom de Ket en werkte eerder met Gusta Geleijnse in bands en aan een multimedia project:  I hung my head. 

Bio Judith:
Judith Hazeleger (1982) is in 2010 afgestudeerd aan de Mime Opleiding op de Amsterdamse Theaterschool. Sinds haar afstuderen speelt ze regelmatig in voorstellingen van Jakop Ahlbom (Vielfalt, Innenschau, Het leven een Gebruiksaanwijzing en Horror). Ook speelde ze in Antigone van Ulrike Quade/Nicole Beutler en vormt ze een mimeduo met Koen Kreulen. En ze maakt solo performances (PLATH) die ze op verschillende plekken en festivals speelt. Naast theater speelt ze ook in films van onder meer Bobbie Koek, Lisette Olsthoorn en Eva Zanen. Momenteel speelt ze in de performance How can we know the dancer from the dance?van kunstenaars Sander Breure en Witte van Hulzen.

Bio Gusta:
Gusta Geleijnse is actrice en theatermaker afgestudeerd in ’92 aan de acteursopleiding te Maastricht. Dit jaar rond zij haar master regie af aan Hogeschool Zuyd. Afgelopen tijd speelde zij Kongingin Wilhelmina in Soldaat van Oranje. Zij behoorde tot de vaste poel van Toneelgroep Maastricht o.l.v Arie de Mol en was zij vaste speler bij Els inc. Nu heeft zij haar eigen stichting GG producties waar zij geregeld met subsidie adhoc theater voorstellingen maakt. In 2012 maakte zij Ik, een Eiland  op Vuurtoreneiland in Durgerdam onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Daarvoor de Punkkomedie Absolutely Doomed en
I hung my head. Geleijnse heeft gewerkt bij de meest uiteenlopende gezelschappen oa; NNT, TGA, Carina Molier, Space, de Peergroep, Judith de Rijke, Art &Pro en in projecten op lokatie met Tom de Ket. Haar eigen collectieven waren: Aan Tafel en XO. Zij heeft gezongen in verschillende rock en dance bands en zingt nog steeds voor Klerkx & the Secret ( Rob Klerkx drummer Moke). Ze is te zien in films en op tv in oa: Baantjer, Flikken Maastricht, Domburg, Danni Lowinsky, Huisje Boompje Beestje, Catch, Zwarte Tulp, Celblok H, Adam e.v.A, Ramses, Isa tv-film, De staat van de Wolf tv- film, Van God los, Toen mijn vader een struik werd, Arends, het Diner en de sire!commercial Huizelijk geweld. www.gustageleijnse.com

Bio Catherina Scholten is scenograaf in video en 3D. Zij werkt als docent aan de HKA, afdeling scenografie. Zij ontwierp decors voor o.a. ; Toneelgroep Amsterdam, Orkater, Toneelgroep Maastricht, Jacop Ahlbom, Amsterdamse Bostheater e.v.a. zie : www.whileyousleep.net

OVER HET STUK